top of page
Diverse kleuterschool

Tarieven

Wij hanteren vaste prijzen. U betaalt elke maand hetzelfde vaste bedrag aan bemiddelingskosten aan ons zoals afgesproken. Naast deze maandelijkse kosten, betaalt u uw gastouder per uur, dit bedrag stemt u af met de gastouder.

 

Bemiddelingskosten 4 Happy kids

Gastouderopvang:

Inschrijfkosten € 37.50,- (na koppeling)
Bureaukosten voor het hele gezin per maand €47,50 

 

Gezien de kleinschaligheid van het gastouderbureau is vervanging van de gastouder bij ziekte niet vanzelfsprekend. Wij doen ons uiterste best vervanging te regelen maar kunnen geen garanties bieden.

Richtlijnen uurtarief per kind (opvang bij de gastouder thuis)

van 07.00 uur tot 20.00 uur           € 7.25 – € 8.50

van BSO tot 20.00 uur                   € 7.25 – € 8.50

Nachtopvang is alleen mogelijk indien de gastouder hiermee instemt en dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder.

Richtlijnen uurtarief per gezin (nanny aan huis)

Indien de opvang bij de vraagouder thuis plaatsvindt wordt er een tarief per gezin per uur gehanteerd, ongeacht hoeveel kinderen er aanwezig zijn.

 

Wij adviseren een tarief tussen de €20,00 en €27,50 per uur.

De legeskosten van de gemeente (afhankelijk welke gemeente je woont) voor de aanvraag voor registratie van een gastouder /nanny zijn voor de partij op wiens adres de opvang locatie is/wordt aangevraagd.  

De bureaukosten berekenen wij aan de vraagouders voor de volgende dienstverlening:

 • Voeren van een uitgebreide screening van de gastouder.

 • Periodiek toetsen van de geschiktheid van de gastouders.

 • Periodiek bezoeken van de gastouderopvang locatie om de (brand)veiligheid en gezondheid te controleren.

 • Voeren van evaluatiegesprekken met ouders.

 • Voeren van voortgangsgesprekken met gastouders.

 • Bemiddelen tussen ouders en gastouders bij eventuele verschillen van mening.

 • Begeleiden van ouders en gastouders door deskundigen bij opvoedingsproblemen.

 • Aanbieden van diverse cursussen om het kennis- en vaardigheidspeil van de gastouders te verbeteren.

 • Begeleiden van gastouders m.b.t. het voldoen aan de wet- en regelgeving.

 • (Verder) professionaliseren van de dienstverlening van de gastouders.

 • Pedagogische observaties bij de gastouder.

 • Intensieve begeleiding van de gastouder bij het herstellen van overtredingen die worden vermeld in het inspectierapport van de gastouder.

 • Intensieve begeleiding van de gastouder bij het verweer tegen de gemeente tegen aanwijzingen, (lasten onder) dwangsom, (voornemen tot) boete(s), schriftelijke bevelen.

 • Telefonisch begeleiden van ouders en gastouders.

 • Beantwoording van e-mails van ouders en gastouders.

 • Na ontvangst van de betaling van de ouder betalen wij binnen 1 werkdag uit aan de gastouder.

 • Doordat je als klant bij ons staat ingeschreven heb je recht op kinderopvangtoeslag.

Kassiersfunctie

De gastouder houdt de gemaakte uren bij en voert deze in het online urenregistratiesysteem in, dit gebeurt in ieder geval voor de 5e van de volgende maand. Naar aanleiding van de ingevoerde uren wordt er een factuur aangemaakt bestaande uit de vergoeding aan de gastouder en de bemiddelingskosten aan het gastouderbureau. De vraagouder ontvangt de factuur per e-mail en dient de factuur binnen vijf dagen na verzenddatum aan het gastouderbureau te hebben voldaan. Wanneer de betaling bij het gastouderbureau binnen is staat de vergoeding voor de gastouder binnen twee dagen op zijn/haar rekening.

Rekenvoorbeeld

Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht om bij te dragen aan de kosten voor kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de Belastingdienst, als een extra toeslag. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever.

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel? Dan kunt u hier een proefberekening maken.

bottom of page